Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Απελευθέρωση της τοποθέτησης ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε πολυκατοικίες χωρίς την συννένεση της γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών

 
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4447
 
 
Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις.
 
 
 
Άρθρο 39
Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4342/2015  (άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:

«8. Για την τοποθέτηση μετρητικών ή ρυθμιστικών διατάξεων ενέργειας ή ανεξάρτητων μονάδων θέρμανσης σε μεμονωμένες ιδιοκτησίες καταναλωτών σε υφιστάμενα πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου κτίρια, καθώς και σε όσα κτίρια ανεγερθούν μετά την έναρξη εφαρμογής αυτού, δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση ή απόφαση οργάνου ή ενημέρωση ή άδεια άλλης αρχής ή φορέα, πέραν των πιστοποιημένων φορέων παροχής ή εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται.».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου