Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2016Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία», με στόχο την επικέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος στα θέματα πρόληψης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών και προαγωγής της υγείας στους χώρους εργασίας σε όλο τον κόσμο. Στις μέρες μας οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις, ενώ βρίσκονται υπό μεγαλύτερη πίεση προκειμένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της τρέχουσας εργασιακής πραγματικότητας. Η εργασία χαρακτηρίζεται πλέον κατά πολύ από γρήγορους ρυθμούς επικοινωνίας και υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού, δηλαδή παράγοντες που καθιστούν δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα στον εργασιακό βίο και την προσωπική ζωή των εργαζόμενων.
Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι που απορρέουν από παράγοντες όπως ο αυξημένος ανταγωνισμός, οι υψηλές απαιτήσεις των εργοδοτών για αποδοτικότητα, καθώς και η επιμήκυνση του ωραρίου εργασίας συνεισφέρουν στην διαμόρφωση εργασιακών χώρων που προκαλούν άγχος. Επιπρόσθετα, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης των τελευταίων ετών, επιταχύνεται ο ρυθμός οργανωτικής αναδιάρθρωσης των χώρων εργασίας. Έτσι, οι εργαζόμενοι βρίσκονται πιο συχνά αντιμέτωποι με την απασχόληση σε επισφαλείς θέσεις ή με λιγότερες ευκαιρίες για εργασία και το φόβο απώλειας της, καθώς και με την οικονομική αστάθεια που επιφέρει η ανεργία- παράγοντες δηλαδή που επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική υγεία και ευεξία τους. Το εργασιακό άγχος αναγνωρίζεται πλέον ότι επηρεάζει όλους τους εργαζόμενους σε όλα τα επαγγέλματα και σε κάθε γωνιά του αναπτυσσόμενου και αναπτυγμένου κόσμου. Σε ένα τέτοιο περίπλοκο γενικότερο πλαίσιο, οι εργασιακοί χώροι αναγνωρίζονται ως πηγή των ψυχοκοινωνικών κινδύνων αλλά και ιδανικό πεδίο για την  αντιμετώπισή τους, με γνώμονα τη διαφύλαξη της υγείας και ευεξίας των εργαζόμενων μέσα από την εφαρμογή συλλογικών μέτρων.
Η έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) η οποία ανακοινώνεται κατά τον φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία έχει σκοπό, τόσο την παρουσίαση των τάσεων που επικρατούν σε χώρες του αναπτυσσόμενου και του αναπτυγμένου κόσμου αναφορικά με το εργασιακό άγχος, όσο και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την έκταση του προβλήματος αυτού σε ένα νέο παγκοσμιοποιημένο εργασιακό πλαίσιο. Έτσι, η έκθεση παρέχει μία περίληψη του επιπολασμού και των επιδράσεων του εργασιακού άγχους μεταξύ εργαζόμενων  διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών και εξετάζει την νομοθεσία, τις πολιτικές και τις παρεμβάσεις για τη διαχείριση του προβλήματος σε διεθνές, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο και στο πεδίο της εργασίας. Μέσα από μία μελέτη Delphi αναγνωρίζονται επιπλέον και εκτιμώνται πιθανά μελλοντικά σενάρια του προβλήματος και παράγοντες που θα επιδράσουν σε αυτό. Τα αποτελέσματα της μελέτης επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό και την ανάληψη δράσεων από άλλους οργανισμούς ή φορείς.
Το δικαίωμα των ανθρώπων στο υψηλότερο επίπεδο υγείας και ευεξίας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του σύγχρονου κόσμου. Χωρίς υγιείς χώρους εργασίας
  • τα άτομα στερούνται ατομικής ευεξίας και δυσκολεύονται να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.
  • δεν χτίζονται ασφαλείς βάσεις για παραγωγική εργασία και κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.
Αντίστροφα, η επιβαρυμένη ψυχική υγεία επηρεάζει την εργασιακή ζωή  επιδρώντας αρνητικά
  •  στις προοπτικές και τις απολαβές της εργασίας,
  • στα εισοδήματα των οικογενειών και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, προκαλώντας άμεσα και έμμεσα κόστη για την οικονομία.
 
Σε μία εποχή αλλαγών στον εργασιακό βίο επιβάλλεται η επιτυχής διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία για την προστασία της υγείας και ευεξίας των εργαζόμενων και για την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητο η επαγγελματική υγεία να «στοχεύει στην διαφύλαξη και την προαγωγή του υψηλότερου επιπέδου σωματικής και ψυχικής υγείας και κοινωνικής ευεξίας».
Η μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της στον σύνδεσμο  http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htm  στην Αγγλική γλώσσα.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου